DZIEŃ 2.


22.09.2017, piątek 

Drugi dzień Konwentu pozwoli na czynny udział w sesji plenarnej oraz warsztatowej refleksji nad korzyściami tworzenia sieci na rzecz kultury i sposobem ich wzmacniania. Zaprezentujemy przykłady dobrych praktyk sieci współpracy na Mazowszu i w innych regionach kraju.  Zależy nam na próbie stworzenia mapy/katalogu działających sieci współpracy, pokazaniu możliwości przystąpienia do nich oraz inspiracji do tworzenia nowych oddolnych własnych inicjatyw, a także zaakcentowaniu barier,  jakie uniemożliwiają, ograniczają lub wykluczają jakąkolwiek wymianę i współpracę. Zależy nam również na wspólnej refleksji na temat tego, jakie modele, partnerstwa i formy sieci współpracy mają szansę rozwoju na Mazowszu, co je potencjalnie ogranicza, a co jest szansą na rozwój. Wszystkie spostrzeżenia, wnioski i propozycje rozwiązań zbierzemy w formie wspólnych rekomendacji, które posłużą wypracowaniu systemowych rozwiązań wzmacniających zjawisko sieciowania na Mazowszu.

PLAN

8:00-9:30. Śniadanie Integracyjne dla uczestników. Zwiedzanie Kozienickiego Domu Kultury/ Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach

10:00-11:00. Prezentacja sieci na Mazowszu:

Forum Kultury Mazowsze (prezentuje Anna Michalak-Pawłowska)
Federacja Mazowia
Stowarzyszenie Instytucja Upowszechniania Kultury „Dla Kultury” (prezentuje Marcin Celiński)
Kino za Rogiem (prezentuje Zygmunt Andrzej Łukomski z gośćmi: Grzegorzem Modzelewskim – Dyrektorem Naczelnym „Kina za Rogiem” oraz  Małgorzatą Kobus – z Filmoteki Narodowej)
ADESTE
Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury (prezentuje Agata Roman)
Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy (prezentuje Paulina Tramecourt)

11:00-11:30. Prezentacja dobrych praktyk sieciowania z innych województw:

Zachodniopomorskie Forum Kultury (prezentuje Józef Szkandera, animator i lider kultury, obecnie koordynator BMK w województwie zachodniopomorskim)
Wędrujące Forum Kultury Dolny Śląsk (prezentuje Piotr Michałowski – lider WFK DŚ; komentują Jarosław Głowacki,  burmistrz Miasta i Gminy Międzyborza, oraz Katarzyna Drabczyńska, dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu należącego do sieci WFK DŚ)
Działania sieciujące w ramach programów NCK:

  • Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, Bardzo Młoda Kultura (prezentuje Justyna Smolińska – od kilku lat związana z Działem Programów Dotacyjnych NCK, koordynatorka programu „Bardzo Młoda Kultura” i „Ojczysty – dodaj do ulubionych”)
  • Zaproś nas do siebie, Wsparcie Amatorskiego Ruchu Artystycznego (prezentuje Magdalena Karowska-Koperwas – kierownik działu Szkoleń i Profesjonalizacji NCK)

12:00-13:00. Obiad

13:00-16:00. Warsztaty:

Warsztat 1: Potrzeby sieci. Wypracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rekomendacji dotyczących wsparcia dla sieci
Warsztat 2: Współpraca międzysektorowa
Warsztat 3: Lokalne koalicje dla kultury / fenomen LABIB
Warsztat 4: Szlaki tematyczne jako metoda sieciowania / siła archiwum społecznego
Warsztat 5: Pozyskiwanie funduszy na funkcjonowanie sieci
Warsztat 6: Jak warszawskie podmioty kultury mogą skutecznie współpracować z partnerami spoza Warszawy

Oficjalne zamknięcie Konwentu


II Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.