KONWENT 2015

Termin: 25-26.09.2015
Miejsce: SŁUŻEWSKI DOM KULTURY

Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury to pierwsze w województwie mazowieckim wydarzenie w całości adresowane do osób zajmujących się animacją kultury oraz edukacją kulturalną. Ambicją Konwentu jest spotkanie oraz integracja środowiska animatorów kultury i pracowników edukacji kulturalnej pracujących w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, szkołach, a także osób będących niezależnymi liderami życia lokalnego, artystów z zacięciem społecznikowskim i wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia animacji kultury.

Rok 2015 był ważnym momentem dla realizacji takiego wydarzenia: wchodziła w życie Strategia rozwoju kultury w województwie mazowieckim oraz nowy Warszawski Program Edukacji Kulturalnej. W świetle tych dwóch dokumentów warto było zastanowić się nad rolą animacji i edukacji kulturalnej w całym województwie oraz przyjrzeć się możliwościom ich rozwoju w warszawskim obszarze metropolitarnym.

W ramach Konwentu odbyła się debata z udziałem zaproszonych ekspertów oraz dyskusje w grupach roboczych ukierunkowane na wypracowanie wspólnych stanowisk, ustaleń i rekomendacji dla polityk dotyczących animacji i edukacji kulturalnej w województwie. Celem Konwentu było także wzmocnienie kompetencji zawodowych animatorów i edukatorów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami działającymi w obszarze kultury. Drugiego dnia uczestnicy mogli wziąć udział w cyklu szkoleń i warsztatów branżowych. W programie Konwentu zaplanowano czas na prezentacje ciekawych, innowacyjnych projektów oraz działań z obszaru animacji i edukacji kulturalnej. Partnerzy Konwentu zaprosili także uczestników do udziału w wydarzeniach artystycznych.

Program Konwentu
25.09 (piątek), godz. 10:00-18:00

• Prezentacja założeń Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim
• Debata dotycząca wdrażania strategii z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiego Instytutu Kultury oraz animatorów z województwa mazowieckiego. Debatę poprowadzi Joanna Orlik z Małopolskiego Instytutu Kultury
• Praca w grupach tematycznych w celu wypracowania rekomendacji dotyczących rozwoju środowiska animatorów kultury w woj. mazowieckim:
– Lokalne strategie rozwoju kultury a Strategia rozwoju kultury w województwie mazowieckim. Dyskusję poprowadzi Wojciech Kłosowski
– Narzędzia wsparcia pracy animatora. Dyskusję poprowadzi Marek Sztark, ESK 2016
– Wsparcie kadr kultury w województwie mazowieckim Dyskusję poprowadzą Aleksandra Stańczuk, NCK oraz Magdalena Różycka, MIK
– Sieciowanie. Dyskusję poprowadzą Ewa Zbroja, NCK, Marcin Mitzner, Federacja Mazowia

26.09 (sobota) godz. 10:00-16:00
Warsztaty i szkolenia dla uczestników Konwentu
Sesja przedpołudniowa
• Animacja kultury jako metoda rozwoju publiczności. Prowadzenie Joanna Tabaka, CSW
• Badania i diagnoza jako narzędzia pracy animatora. Prowadzenie Wojciech Kłosowski
• Gry jako narzędzie pracy animatora. Prowadzenie Agata Gołąb, Fundacja Innowatorium
• Źródła pozyskiwania funduszy na projekty animacyjne. Prowadzenie Karol Wittels, Fundacja Obserwatorium/Federacja Mazowia
• Rewitalizacja społeczna a animacja. Prowadzenie Bohdan Skrzypczak, CAL
• Narzędzia edukacji teatralnej. Prowadzenie Anna Rochowska, TR Warszawa
Sesja popołudniowa
• Źródła pozyskiwania funduszy na projekty animacyjne. Prowadzenie Karol Wittels, Fundacja Obserwatorium/Federacja Mazowia
• Animacja kultury jako metoda rozwoju publiczności. Prowadzenie Joanna Tabaka, CSW
• Badania i diagnoza jako narzędzia pracy animatora. Prowadzenie Wojciech Kłosowski
• Nowe technologie i nowe media w pracy animatora. Prowadzenie Dominik Pokornowski, CSW Toruń
• Aplikacje mobilne w animacji kultury. Prowadzenie Sylwia Żółkiewska, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę

Showcase –  prezentacje ciekawych, innowacyjnych projektów, działań z obszaru animacji i edukacji kulturalnej

Artystyczne propozycje dla uczestników Konwentu
25.09 (piątek)
Służewski Dom Kultury: Spektakl muzyczny „Drzwi” Zespołu Decybele
Wystawa Muzeum Manggha z Krakowa – NASZA JAPONIA – grafiki Andrzeja Wajdy i zdjęcia Krystyny Zachwatowicz
TR Warszawa: Spektakl „Druga Kobieta” w reż. Grzegorza Jarzyny
26.09 (sobota)
Narodowy Instytut Audiowizualny: Filmowa niespodzianka

Organizatorzy: Służewski Dom Kultury, Forum Kultury Mazowsze, Mazowiecki Instytut Kultury
Partnerzy: Bemowskie Centrum Kultury, Białołęcki Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Dom Kultury Dorożkarnia, Dom Kultury Kadr, Federacja Organizacji Służebnych Mazowia, Fundacja Obserwatorium, Kultura Dostępna, NCK, Narodowy Instytut Audiowizualny, Pełnomocnik Prezydent Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej, Stowarzyszenie Łucznica, TR Warszawa, Żuromińskie Centrum Kultury
Rada Programowa Konwentu: Zofia Bisiak, Zbigniew Darda, Marcin Jasiński, Grażyna Gnatowska, Anna Michalak-Pawłowska, Krzysztof Mikołajewski, Ewa Willmann, Karol Wittels, Iwona Wujastyk

Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura-Interwencja 2015

Reklama