LUDZIE

Marcin Celiński
Katarzyna Drabczynska
Beata Dubiel-Stawska
Katarzyna Głodowska
Jarosław Piotr Głowacki
Alicja Gryz-Wasil
Magdalena Karowska-Koperwas
Ewa Kołodziejska
prof. Marek Krajewski
Jacek Królikowski
Zygmunt Andrzej Łukomski
Anna Michalak-Pawłowska
Piotr Michałowski
Katarzyna Miękus
Marcin Mitzner
Edyta Ołdak
Beata Polaczyńska
Agata Roman
Anna Sadowska
Justyna Smolińska
Konrad Sobczyk
Robert Statkiewicz
Kaja Stępkowska
Józef Szkandera
Paulina Tramecourt
Karol Wittels
Justyna Wrońska
Ewa Anna Zbroja

Marcin Celiński

Prezes Stowarzyszenia Instytucji Upowszechniania Kultury „Dla Kultury”, z instytucją kultury związany od dziecka, od 2016 roku dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury, pedagog, harcerz, podróżnik, lubiący muzykę klasyczną, chóralną i jazz.

#Dzień 2./ Prezentacja sieci na Mazowszu

do góry

Katarzyna Drabczyńska

Animator z wyboru, dyrektor z przypadku. Od 30 lat związana zawodowo i emocjonalnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Międzyborzu. Matka, żona, niebawem babcia. Zainteresowania i czas wolny wykorzystuje do realizacji eksperymentów (mających doprowadzać do pozytywnych zmian) na żywym organizmie – sobie i lokalnej społeczności.

#Dzień 2./ Prezentacja sieci z innych województw

do góry

Beata Dubiel-Stawska

Konsultantka i trenerka w obszarze m.in. zarządzania, planowania strategicznego, rozwoju publiczności. Współpracowniczka wielu instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Współtworzyła Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, Koncepcję Wojewódzkiego Programu Edukacji Kulturalnej i Warszawski Programu Rozwoju Publiczności. Z wykształcenia kulturoznawca.

#Dzień 1. Grupa 3.

do góry


Katarzyna Głodowska

Specjalistka ds. Marketingu i Promocji w Mazowieckim Instytucie Kultury. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim rozwojem publiczności oraz koordynacją sprzedaży biletów i wydawnictw. Kulturoznawca z wykształcenia i zamiłowania.

#Warsztaty/ Warsztat nr 6

do góry

Jarosław Piotr Głowacki

Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz, samorządowiec II kadencja, wspierający sieciowe doświadczenia MGOK w Międzyborzu, zwolennik synergii i dobrych relacji na rzecz rozwoju kultury i społeczności lokalnej. Zainteresowania -tymczasowo zredukowane do wykonywanej pracy i wnuka. Czas wolny- pojęcie obecnie nie występujące.

#Dzień 2./ Prezentacja sieci z innych województw

do góry

Alicja Gryz-Wasil

Pozytywnie zakręcona i nakręcona na twórcze działanie. Z wykształcenia dziennikarz (studia ukończone na UMCS – najpierw licencjat: filologia polska ze specjalizacją redaktorsko-medialną, potem magister: dziennikarstwa i komunikacji społecznej). Karierę zawodową rozpoczęła w redakcjach lokalnych mediów. Z powodzeniem prowadziła również swoją firmę „Full color” Studio Promocji. Realizując na zlecenie rozmaite projekty, od składu gazet, poprzez organizację eventów na copywritingu kończąc.

Ponadto działaczka społeczna włączająca się w mnóstwoo działań prospołecznych i aktywizujących jako członek Stowarzyszenia Kobiet „Babia Góra” czy Stowarzyszenia „Projekt Radom”. Zacumowała na stałe w kulturze. Najpierw jako pracownik Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach na stanowisku główny specjalista ds. imprez oraz p.o. dyrektora. Od grudnia minionego roku Kierownik „Kuźni Artystycznej” Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu.

Podyplomowo ukończyła UW na kierunku: Menadżer innowacji społecznych. To właśnie zadanie starała się realizować w Pionkach – jako organizator i lider w społeczności lokalnej, aktywizując ludzi do pozytywnej zmiany. Aktualnie zajmuje się edukacją kulturalną na terenie miasta Radomia, edukacją rozumianą jako suma działań kierowanych do mieszkańców, które kształtują ludzi, przygotowują ich do świadomego uczestnictwa w kulturze, rozbudzają wrażliwość estetyczną, a także inspirują do aktywności – zarówno kulturalnej, jak i obywatelskiej.

Z zamiłowania muzyk. Występowała w musicalach: „Józef i cudowny płaszcz snów w technikolorze” w reż. Wojciecha Kępczyńskiego oraz „Trenach” Edwarda Wojtaszka. Była wokalistka zespołu „Alicetea”, z którym nagrała płytę „Muzyka – moja broń”, zdobywczyni nagrody za osobowość Ostróda Reggae Festiwal w 2008 r.

#Dzień 1./ Debata na temat MPEK

do góry

Magdalena Karowska-Koperwas

Kierownik działu Szkoleń i Profesjonalizacji Narodowego Centrum Kultury.

#Dzień 2./ Prezentacja sieci z innych województw

do góry

Ewa Kołodziejska

Od 2005 roku związana z Ośrodkiem KARTA; obecnie odpowiedzialna za przygotowanie od strony merytorycznej aplikacji Otwarty System Archiwizacji (OSA) – ogólnopolskiej platformy do prezentacji zbiorów archiwów społecznych.

#Warsztaty/ Warsztat nr 4

do góry

Prof. Marek Krajewski

Socjolog, profesor zwyczajny, zatrudniony w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Autor licznych artykułów dotyczących współczesnej kultury, sztuki i edukacji kulturowej oraz książek: Kultury kultury popularnej (2003), POPamiętane (2006), Za fotografię! (2010, wspólnie z R. Drozdowskim), Narzędziownia. Jak badaliśmy (niewidzialne) miasto (2012, wspólnie z R. Drozdowskim, M. Frąckowiakiem, Ł. Rogowskim), Są w życiu rzeczy… (2013), Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych (2014, redaktor tomu), Diagnoza w kulturze (wspólnie z A. Skórzyńską); Incydentologia (2017). Pomysłodawca projektu Niewidzialne miasto (www.niewdzialnemiasto.pl ). Współtwórca programu Bardzo Młoda Kultura.

#Dzień 1./ Prezentacja MPEK, debata na temat MPEK

do góry

Jacek Królikowski

Specjalizuje się w metodologii szkoleń i zarządzania projektami. Ma doświadczenie pracy w instytucjach publicznych (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) i organizacjach pozarządowych (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej). Jako ekspert Rady Europy uczestniczył w programach realizowanych przez tę organizację w latach 1995 – 2005, głównie na Bałkanach. Od 2005 działała jako niezależny ekspert, świadcząc usługi w zakresie analiz i badań społecznych, opracowywania projektów, szkoleń i zarządzania projektami dla firm, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. W latach 2006-2008 zarządzał dużymi projektami szkoleniowymi realizowanymi przez UNDP i Delegację Komisji Europejskiej dla służby cywilnej w Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji. Od 2008 roku kierował działaniami szkoleniowymi realizowanymi przez FRSI w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Prezes FRSI.

#Warsztaty/ Warsztat nr 3

do góry

Zygmunt Andrzej Łukomski

Menadżer instytucji kultury, od 2016 r. dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach, autor standardów kompetencji pracowników kultury, wicemistrz świata w kategorii tanecznej, sędzia międzynarodowy.

#Dzień 2./ Prezentacja sieci na Mazowszu

do góry

Anna Michalak-Pawłowska

Jedna z osób, które z zainicjowały powołanie Forum Kultury Mazowsze, animatorka i praktyk w działaniu, twórczyni i dyrektorka Domu Kultury „Dorożkarnia”, laureatka Nagrody Fundacji Rozwoju Edukacji Lokalne za Inicjatywy Kulturalne w 2015 r. za stworzenie miejskiego portalu dotyczącego edukacji kulturalnej w Warszawie, jako wsparcia dla animatorów, edukatorów i nauczycieli www.wpek.pl oraz stworzenie konkursu mikrograntów na projekty partnerskie. Od 4 lat Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej, zwolenniczka sieci współpracy.

#Dzień 2./ Prezentacja sieci na Mazowszu

do góry

Piotr Michałowski

Kulturoznawca, muzyk, menedżer i badacz kultury, animator i wolontariusz, doradca strategicznego rozwoju dla instytucji kultury, moderator. Od ponad 15 lat aktywny zawodowo i projektowo w dziedzinie kultury, zarówno w sektorze publicznym, jak i pozarządowym, wspierając jednocześnie międzynarodowe działania i sieci kulturalne, jak również sektor biznesu. Obecnie m.in. kierownik domu kultury w Gminnym Ośrodku Kultury Oleśnica oraz członek zarządu Europejskiej Sieci Centrów Kultury ENCC z siedzibą w Brukseli. Współzałożyciel i sekretarz partnerstwa Wędrujące Forum Kultury Dolny Śląsk.

#Dzień 2./ Prezentacja sieci z innych województw

do góry


Katarzyna Miękus

Pracuje w Teatrze Ochoty i Teatrze Soho, gdzie zajmuje się rozwojem widowni i sprzedażą. Z wykształcenia teatrolog.

#Warsztaty/ Warsztat nr 6

do góry

Marcin Mitzner

Mąż Karoliny i tata Marianny, trener STOP, twórca gier i animator. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych i Szkoły Treningu Grupowego. Prezes Federacji MAZOWIA, która skupia organizacje pozarządowe na Mazowszu. Współpracuje z kilkunastoma organizacjami i instytucjami z całej Polski przy realizacji projektów z zakresu partycypacji, współpracy międzysektorowej, reformy oświatowej i animacji środowisk lokalnych. Wykreował i zrealizował ponad 150 projektów społecznych dla różnorodnych grup odbiorców.

#Dzień 1. Grupa 3., #Warsztaty/ Warsztat nr 1

do góry

Edyta Ołdak

Absolwentka wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Graficzka, ilustratorka książek, jak również animatorka kultury. Założycielka Stowarzyszenia „Z siedzibą w Warszawie” i jego prezeska, odpowiedzialna za programy edukacyjne i wizualną identyfikację działań Stowarzyszenia. Zajmuje się również szkoleniami dla kadr kultury, uczy ewaluacji oraz tego jak wykorzystywać wolne zasoby w samodzielnym tworzeniu wizualnych strategii organizacji społecznych. Laureatka Design Alive Award 2015 oraz MUST HAVE 2017. Stypendystka Ministra Kultury.

#Dzień 1./ Debata na temat MPEK

do góry


Beata Polaczyńska

Antropolog kultury – studia na Uniwersytecie Warszawskim.  W latach 2006-2015 dyrektor Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii. Od listopada 2016 roku dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury. Pomysłodawca i realizatorka wielu projektów kulturalnych realizowanych w instytucjach kultury z partnerami ze środowiska ngo. W roku 2016 jako dyrektor Muzeum Sue Ryder w Warszawie nadzorowała realizację ekspozycji stałej Muzeum. Ukończyła studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – praca dyplomowa Program opieki nad zabytkami dla Gminy Góra Kalwaria.  Jest członkiem Stowarzyszenia Dyrektorów Instytucji Upowszechniania Kultury i Stowarzyszenia Ład na Mazowszu.

#Dzień 1./ Debata na temat MPEK

do góry

Agata Roman

Pracuje w Dziale Edukacji Mazowieckiego Instytutu Kultury. Koordynatorka projektu Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury. Od 12 lat koordynatorka i organizatorka projektów kulturalnych i edukacyjnych, animatorka. Współzałożycielka i członek Rady Fundacji do Dzieła! Facylituje procesy grupowe w nurcie psychologii procesu, prowadzi sesje indywidualne i relacyjne. Członek Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu.

#Dzień 2./ Prezentacja sieci na Mazowszu, #Warsztaty/ Warsztat nr 2

do góry

Anna Sadowska

Animatorka kultury, instruktorka teatralna i reżyserka spektakli dzieci i młodzieży. Zaangażowana w realizację projektów artystycznych, społecznych i teatr alternatywny. Obecnie pracuje w Bemowskim Centrum Kultury.

#Dzień 1. Grupa 4.

do góry

Justyna Smolińska

Od kilku lat związana z Działem Programów Dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury, koordynatorka programu „Bardzo Młoda Kultura” i „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

#Dzień 2./ Prezentacja sieci z innych województw

do góry

Konrad Sobczyk

Mediator, Superwizor, Trener umiejętności rozwiązywania konfliktów w ośrodku mediatorzy.pl. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji i konsultacji w sprawach rodzinnych, wewnątrz organizacyjnych, projektowych. Prowadzi szkolenia przygotowujące do roli mediatora. Realizuje warsztaty budowania zrozumienia między skonfliktowanymi stronami oraz pracy z emocjami w konflikcie. Propaguje i realizuje superwizje dla mediatorów, dyrektorów szkół, trenerów, animatorów kultury.

#Dzień 1./ Debata na temat MPEK

do góry

Robert Statkiewicz

Animator kultury w Bemowskim Centrum Kultury, gdzie zajmuje się również badaniami społecznymi oraz ewaluacją i koordynacją programów. Etnograf, antropolog kulturowy, doktorant w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, prezes Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Antropologii Publicznej i Zaangażowanej. Zwolennik podejścia lifelong learning, projektowania partycypacyjnego i nastawionego na potrzeby oraz uczucia użytkownika.

#Dzień 1. Grupa 1.

do góry


Kaja Stępkowska

Odpowiedzialna za rozwój publiczności i komunikację w TR Warszawa. Absolwentka kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej. Była rzeczniczką prasową w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.

#Warsztaty/ Warsztat nr 6

do góry

Józef Szkandera

Animator i lider kultury, obecnie koordynator BMK w województwie zachodniopomorskim.

Józef Szkandera o sobie: Mam czas. Działam niestandardowo i nieprojektowo. Nie wyznaczam celów, próbuję natomiast stwarzać warunki, w których ludzie czują się bezpiecznie i mogą zaspokajać swoje potrzeby. Buduję relacje z szacunkiem dla partnerów, ich potrzeb i emocji. Nie zmuszam innych do robienia tego, na czym mi zależy.

Moje ważniejsze autorskie działania: PLACCAI (Public Libraries as Centers of Culture And Information) realizowane w Polsce i Szwecji w latach 1998-99; „Skąd jesteśmy?” – kilkadziesiąt spotkań, zorganizowanych od 2000 roku dla lokalnych społeczności w Polsce i Rosji; „Art & partnership as a way of personal development for children and youth” – z wolontariuszami EVS w gminie Gietrzwałd w latach 2003-09; „Miasto mówi” – realizowane od roku 2012 m.in. w Szczecinie, Białymstoku.

#Dzień 2./ Prezentacja sieci z innych województw

do góry

Paulina Tramecourt

Prezeska Stowarzyszenia Cztery Krajobrazy, propagatorka i twórczyni wolontariatu młodzieżowego skupionego wokół Parków Narodowych, zwolenniczka synergii w działaniach.

#Dzień 2./ Prezentacja sieci na Mazowszu

do góry

Karol Wittels

Prezes Fundacji Obserwatorium; socjolog i politolog, doktorant na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWSP. Fundraiser i trener, opracowuje strategie fundraisingowe dla organizacji pozarządowych. Animator kultury i koordynator projektów społecznych oraz z zakresu dialogu międzykulturowego. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury. Zajmuje się między innymi badaniami organizacji pozarządowych, wielokulturowości oraz polityki kulturalnej.

#Warsztaty/ Warsztat nr 5

do góry

Justyna Wrońska

Od 8 lat zajmuje się komunikowaniem z widzem w instytucjach kultury, a od 13 w projektach kulturalnych. Kibicuje rozwiązaniom prostym, ale dającym możliwości oraz komfort widzom. Nie lubi monopolu, ceni współpracę. Obecnie pracuję w Teatrze Baj w Warszawie.

#Warsztaty/ Warsztat nr 6

do góry

Ewa Anna Zbroja

Liderka animatorka kultury, trenerka STOP, instruktorka teatralna; wieloletnia dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury i Ośrodka Kultury w Bolesławcu. Od 2010 roku związana z Narodowym Centrum Kultury. Obecnie w dziale Szkoleń i Profesjonalizacji odpowiedzialna za realizację cyklu szkoleń Wsparcie Amatorskiego Ruchu Artystycznego. W programie „Zaproś nas do siebie” facylitatorka wdrażania procesu zmiany w instytucjach kultury i tworzenia nowej oferty programowej opartej o tradycję, dziedzictwo i tożsamość miejsca. Zwolenniczka synergii i zawierania partnerstw oraz sieciowania różnorodnych podmiotów na rzecz rozwoju kultury i edukacji kulturalnej i artystycznej.

#Warsztaty/ Warsztat nr 1

do góry


II Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.