Regulamin

Pobierz regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA
w 3. Mazowieckim Konwencie Animatorów Kultury oraz w otwarciu Programu
„Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie” (zwanych dalej Konwentem)

 1. Do udziału w Konwencie mogą się zgłaszać osoby fizyczne działające w obszarze animacji i edukacji kultury.
 2. Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do osób działających na terenie województwa mazowieckiego. O zakwalifikowaniu chętnych z innych województw decydować będzie liczba wolnych miejsc.
 3. Uczestnictwo w Konwencie jest bezpłatne.
 4. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Konwencie.
 5. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do celowego doboru Uczestniczek i Uczestników Konwentu, według następujących kryteriów:
 • kolejność zgłoszenia;
 • miejsce prowadzenia działalności (w celu zapewnienia proporcjonalnego udziału przedstawicieli wszystkich powiatów);
 • rodzaj/forma działania (w celu zapewnienia proporcjonalnego udziału przedstawicieli wszelkiego rodzaju podmiotów).
 1. W każdym dniu Konwentu może uczestniczyć maksymalnie 200 osób.
 2. Można wybrać udział we wszystkich, bądź w wybranych dniach Konwentu.
 3. Uczestnictwo w poszczególnych dniach Konwentu nie oznacza konieczności uczestnictwa w warsztatach ani ścieżkach tematycznych.
 4. Liczba miejsc na warsztatach oraz w ścieżkach tematycznych i wieczornym spacerze po Radomiu jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do nich decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zaproponowania innego warsztatu/ścieżki tematycznej niż wybrany przez zgłaszającego się w sytuacji, gdy zostanie wyczerpana pula miejsc.
 6. Tematyka warsztatów i prowadzący mogą ulec zmianie.
 7. Osoby, które przed rozpoczęciem Konwentu zrezygnują z udziału w warsztacie lub ścieżce tematycznej, są proszone o zgłoszenie tego faktu Organizatorom na adres: konwentanimatorow@gmail.com.
 8. Uczestniczkom i Uczestnikom Konwentu zapewniamy dziennie minimum jeden ciepły posiłek oraz kawę, herbatę i zimne napoje.
 9. Posiłek w formie lunchu / kolacji będzie wydawany na podstawie deklaracji złożonej przez Uczestniczkę, Uczestnika w formularzu rejestracyjnym (osoba określa w nim dni, w których chce skorzystać z posiłku, oraz rodzaj posiłku, np. wegański).
 10. W 1. dniu Konwentu 26 września 2019 r. przewidziana jest impreza integracyjna, która odbędzie się w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej “Elektrownia” w Radomiu (adres: 26-600 Radom, ul. Kopernika 1). Udział w imprezie jest bezpłatny, a o udziale decyduje zgłoszenie.
 11. W 2. dniu Konwentu 27 września 2019 r. przewidziana jest impreza wieczorna w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” (adres: 26-600 Radom, ul. Parkowa 1). Udział w imprezie jest bezpłatny, a o udziale decyduje zgłoszenie.
 12. Organizatorzy Konwentu nie pokrywają kosztów podróży.
 13. Organizatorzy Konwentu mają możliwość pokrycia kosztów noclegu, lecz liczba tych miejsc jest ograniczona.
 14. Uczestniczki i Uczestnicy Konwentu, którym podmiot, w którym pracują, może pokryć koszty noclegu, mogą skorzystać z noclegu w promocyjnej cenie od 27 zł do 85 zł brutto w Hotelu Wolontariat (adres: ul. Kelles-Krauza 19, Radom) oraz Schronisku Młodzieżowym (adres: ul. Limanowskiego 34/40, Radom), w pokojach 1-, 2-, 3-, 4-, 5- osobowych. Liczba poszczególnych pokoi jest ograniczona.
 15. W przypadku osób, którym podmiot, w którym pracują, może pokryć koszty noclegu, Organizatorzy przekażą Uczestniczkom i Uczestnikom zgłaszającym chęć skorzystania z noclegu informacje umożliwiające zarezerwowanie noclegu w promocyjnej cenie. Uczestniczki i Uczestnicy rezerwują i opłacają nocleg we własnym zakresie.
 16. W przypadku osób, którym podmiot, w którym pracują, nie może pokryć kosztów noclegu, nie ma możliwości wyboru konkretnej lokalizacji oraz pokoju. Organizatorzy rozlokują gości zgodnie z dostępnością miejsc.
 17. Rejestracja trwa do 13 września 2019 do godz. 24:00.
 18. Potwierdzenie udziału w Konwencie zostanie wysłane do zakwalifikowanych osób do dnia 16 września 2019.
 19. Podczas Konwentu sporządzana będzie dokumentacja audio-wizualna (fotograficzno-filmowa) na cele związane wyłącznie z imprezą. Zgodnie z Prawem autorskim, art. 81. ust. 2. pkt 2, rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości (takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza) nie wymaga zgody. Zgromadzenie, zgodnie z art. 1 ust. 2 Prawa o zgromadzeniach, to zgrupowanie co najmniej 15 osób.

RODO

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

 1. Dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz numerów telefonów zbierane w ramach rejestracji będą wykorzystywane do informowania o wydarzeniu oraz działań ewaluacyjnych.
 2. Administratorami Państwa danych będą: Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, Fundacja Obserwatorium i Federacja Mazowie. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom. Wyjątek mogą stanowić partnerzy i podmioty współorganizujące / współfinansujące wydarzenie.
 3. Zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili wycofać, pisząc na adres konwentanimatorow@gmail.com.
 4. Mogą Państwo żądać dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają także Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. W takiej sytuacji prosimy o przesłanie informacji na adres konwentanimatorow@gmail.com.
 5. W przypadku, gdyby Administratorzy przetwarzali dane w sposób niewłaściwy, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Państwa dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będziemy działać, chyba że wcześniej wycofają Państwo zgodę.

W sprawach dotyczących rejestracji na 3. Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury prosimy o kontakt mailowy: konwentanimatorow@gmail.com.

Biuro organizacyjne Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury: tel. 602 652 776.