REGULAMIN

REGULAMIN UCZESTNICTWA
w IV Mazowieckim Konwencie Animatorów Kultury i konferencji podsumowującej program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Mazowieckie (zwanych dalej Konwentem)

1. Do udziału w Konwencie mogą się zgłaszać osoby fizyczne działające w obszarze animacji i edukacji kultury.

2. Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do osób działających na terenie województwa mazowieckiego. O zakwalifikowaniu chętnych z innych województw decydować będzie liczba wolnych miejsc.

3. Uczestnictwo w debatach, stolikach tematycznych, warsztatach kompetencyjnych oraz wieczorach integracyjnych zaplanowanych w programie Konwentu jest bezpłatne.

4. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Konwencie.

5. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do celowego doboru Uczestników Konwentu, według następujących kryteriów:

  • kolejność zgłoszenia;
  • miejsce prowadzenia działalności (w celu zapewnienia proporcjonalnego udziału przedstawicieli wszystkich powiatów);
  • rodzaj/forma działania (w celu zapewnienia proporcjonalnego udziału przedstawicieli wszelkiego rodzaju podmiotów).

6. Można wybrać udział we wszystkich bądź w wybranych dniach Konwentu.

7. Uczestnictwo w poszczególnych dniach Konwentu nie oznacza konieczności uczestnictwa w warsztatach.

8. Liczba miejsc na warsztatach i ścieżkach tematycznych jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do nich decyduje kolejność zgłoszeń.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zaproponowania innego warsztatu/ścieżki tematycznej niż wybrany przez zgłaszającego się w sytuacji, gdy zostanie wyczerpana pula miejsc.

10. Tematyka warsztatów i prowadzący mogą ulec zmianie.

11. Osoby, które przed rozpoczęciem Konwentu zrezygnują z udziału w warsztacie, są proszone o zgłoszenie tego faktu organizatorom na adres: konwentanimatorow@gmail.com

12. Uczestnikom Konwentu zapewniamy minimum jeden ciepły posiłek w ciągu dnia oraz kawę, herbatę i zimne napoje.

13. Posiłek w formie lunchu / kolacji będzie wydawany na podstawie deklaracji złożonej przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym (Uczestnik określa w nim dni, w których chce skorzystać z posiłku, oraz rodzaj posiłku).

14. W 1. dniu Konwentu, 23 września 2021 r., przewidziana jest wieczorna impreza integracyjna, która odbędzie się w Dworku Panderosa w Siedlcach, ul. Garwolińska 53, 08-110 Siedlce. Udział w imprezie jest bezpłatny, a o udziale decyduje zgłoszenie.

15. W 2. dniu Konwentu, 24 września 2021 r., przewidziana jest wieczorna impreza integracyjna w Domu Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach, Chlewiska 22, 08-130 Kotuń. Udział w imprezie jest bezpłatny, a o udziale decyduje zgłoszenie.

16. Organizatorzy Konwentu nie pokrywają kosztów podróży do i z Siedlec. Zapewniony będzie transport do miejsc wieczorów integracyjnych i transport powrotny do miejsc noclegowych.

17. Organizatorzy Konwentu mają możliwość pokrycia kosztów noclegu osobom, którym podmiot, w którym pracują, nie może pokryć tych kosztów. Liczba zarezerwowanych miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

18. W przypadku osób, którym podmiot, w którym pracują, może pokryć koszty noclegu, organizatorzy przekażą uczestniczkom i uczestnikom zgłaszającym chęć skorzystania z noclegu informacje o miejscach, gdzie można skorzystać z noclegu.

19. W przypadku osób, którym podmiot, w którym pracują, nie może pokryć kosztów noclegu, nie ma możliwości wyboru konkretnej lokalizacji oraz pokoju. Organizatorzy rozlokują gości zgodnie z dostępnością miejsc.

20. Rejestracja trwa do 8 września 2021 do godz. 24:00.

21. Potwierdzenie udziału w Konwencie zostanie wysłane do zakwalifikowanych Uczestników najpóźniej do dnia 15 września 2021.

22. Podczas Konwentu organizowanego w obiektach MOK Siedlce obowiązują obostrzenia sanitarne określone w zarządzeniu Dyrektora MOK, opracowanym na podstawie wytycznych GIS. Organizatorzy zastrzegają sobie do prawo do odwołania wydarzenia ze względu na sytuację pandemiczną.

23. Podczas Konwentu sporządzana będzie dokumentacja audiowizualna (fotograficzno-filmowa) w celach związanych wyłącznie z imprezą. Zgodnie z Prawem autorskim, art. 81. ust. 2. pkt 2, rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości (takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza) nie wymaga zgody. Zgromadzenie, zgodnie z art. 1 ust. 2 Prawa o zgromadzeniach, to zgrupowanie co najmniej 15 osób.

RODO

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

  1. Dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz numerów telefonów zbierane w ramach rejestracji będą wykorzystywane do informowania o wydarzeniu oraz działań ewaluacyjnych.
  2. Administratorami Państwa danych będą: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach oraz Miejski Ośrodek Kultury “Amfiteatr” w Radomiu. Państwa dane nie zostaną przekazane innym podmiotom. Wyjątek mogą stanowić partnerzy i podmioty współorganizujące /współfinansujące wydarzenie.
  3. Zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili wycofać, pisząc na adres konwentanimatorow@gmail.com.
  4. Mogą Państwo żądać dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają także Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. W takiej sytuacji prosimy o przesłanie informacji na adres konwentanimatorow@gmail.com.
  5. W przypadku, gdyby Administratorzy przetwarzali dane w sposób niewłaściwy, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Państwa dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będziemy działać, chyba że wcześniej wycofają Państwo zgodę.

W sprawach dotyczących rejestracji na IV Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury prosimy o kontakt mailowy: konwentanimatorow@gmail.com.

Biuro organizacyjne Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury:      
e-mail: konwentanimatorow@gmail.com

tel. 791 405 935
tel. 602 652 776