SIECI SPOZA MAZOWSZA

Zachodniopomorskie Forum Kultury

Forum skupia kilkanaście aktywnych ośrodków kultury i stowarzyszeń działających w obszarze kultury. Pozyskując dotacje z dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stawiają na wzmocnienie i rozszerzanie współpracy między instytucjami oraz wymianę doświadczeń. Obecnie liderem prowadzącym działania jest Złocieniecki Ośrodek Kultury.

Prezentuje Józef Szkandera – animator i lider kultury, obecnie koordynator programu BMK w województwie zachodniopomorskim.

Wędrujące Forum Kultury Dolny Śląsk

Forum działa na Dolnym Ślasku od 2012 roku. Forum tworzy obecnie blisko 20 instytucji kultury, freelancerów, specjalistów, animatorów, naukowców uniwersyteckich, organizacji pozarządowych. Sieć współpracuje z europejskimi sieciami kulturalnymi, w tym z ENCC. Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska jest siecią kulturalną, która dąży do budowania przestrzeni do dobrowolnego działania i rozwoju zaangażowanych Partnerów wokół wspólnie nakreślonych celów, otwartych na potrzeby środowiska sektora kultury małych społeczności lokalnych oraz włączania w te przestrzenie innych. Sekretariat WFK DŚ znajduje się w  Gminnym Ośrodku Kultury w Oleśnicy.

Prezentuje Piotr Michałowski – lider WFK DŚ.
Komentują Jarosław Głowacki, burmistrz Miasta i Gminy Międzyborza, oraz Katarzyna Drabczyńska – dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu, należącego do sieci WFK DŚ.


II Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.