WARSZTATY 2017

Warsztat 1
Warsztat 2
Warsztat 3
Warsztat 4
Warsztat 5
Warsztat 6Warsztat 1: Potrzeby sieci. Wypracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rekomendacji dotyczących wsparcia dla sieci

Jeżeli przyjąć, że sieci współpracy podmiotów kultury są szansą na rozwój animacji i kultury lokalnej na Mazowszu, to niezbędne wydaje się być stworzenie systemowego podejścia do tego zjawiska i zmiana polityki regionalnej. Czego oczekujemy od tzw. wsparcia systemowego? Co chcemy zmienić, by współpraca sektorowa w obszarze kultury wzmocniła tzw. głos środowiska i dała szansę na przestrzeń do kooperacji i zmiany w naszych postawach i komunikacji.

Będziemy pracować warsztatowo. Zorganizujemy przestrzeń do rozmowy i dzielenia się doświadczeniami. Zapraszamy wszystkie osoby, którym zależy na wypracowaniu rekomendacji, pracy na rzecz wzmacniania głosu środowiska i profesjonalizacji naszych działań.

Prowadzący: 
Ewa Anna Zbroja – liderka animatorka kultury, trenerka STOP, instruktorka teatralna; wieloletnia dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury i Ośrodka Kultury w Bolesławcu. Od 2010 roku związana z Narodowym Centrum Kultury. Obecnie w dziale Szkoleń i Profesjonalizacji odpowiedzialna za realizację cyklu szkoleń Wsparcie Amatorskiego Ruchu Artystycznego. W programie „Zaproś nas do siebie” facylitatorka wdrażania procesu zmiany w instytucjach kultury i tworzenia nowej oferty programowej opartej o tradycję, dziedzictwo i tożsamość miejsca. Zwolenniczka synergii i zawierania partnerstw oraz sieciowania różnorodnych podmiotów na rzecz rozwoju kultury i edukacji kulturalnej i artystycznej.

Marcin Mitzner – mąż Karoliny i tata Marianny, trener STOP, twórca gier i animator. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych i Szkoły Treningu Grupowego. Prezes Federacji MAZOWIA, która skupia organizacje pozarządowe na Mazowszu. Współpracuje z kilkunastoma organizacjami i instytucjami z całej Polski przy realizacji projektów z zakresu partycypacji, współpracy międzysektorowej, reformy oświatowej i animacji środowisk lokalnych. Wykreował i zrealizował ponad 150 projektów społecznych dla różnorodnych grup odbiorców.

do góry


Warsztat 2: Współpraca międzysektorowa

Współpraca z innymi wydaje się stanowić oczywistą korzyść. Czemu jednak tak trudno ją nawiązać? Nie zawsze wiemy, jak i z kim. Czemu bywamy nią rozczarowani lub nie bardzo umiemy się porozumieć? Na warsztacie zastanowimy się nad kluczowymi barierami, które utrudniają nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami, i spróbujemy odpowiedzieć na pytania: Jak i z kim budować sieci współpracy? Dlaczego warto zacząć od siebie, żeby dobra współpraca w ogóle była możliwa? Jak podtrzymywać współpracę, żeby była owocna i żywa?

Prowadząca:
Agata Roman – pracuje w Dziale Edukacji Mazowieckiego Instytutu Kultury. Koordynatorka projektu Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury. Od 12 lat koordynatorka i organizatorka projektów kulturalnych i edukacyjnych, animatorka. Współzałożycielka i członek Rady Fundacji do Dzieła! Facylituje procesy grupowe w nurcie psychologii procesu, prowadzi sesje indywidualne i relacyjne. Członek Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu.

do góry


Warsztat 3: Lokalne koalicje dla kultury / fenomen LABIB

Pojęcie „sieci” czy „sieciowania” jest dość powszechnie używane do opisu jednego z narzędzi „społecznego” uczenia się. Stoi za tym przekonanie, że ludzie lub organizacje mogą uczyć się od siebie nawzajem, nie tworząc trwałych, instytucjonalnych struktur. Istotną rolę odgrywają tu nowe technologie, zwłaszcza media społecznościowe, które ułatwiają komunikację, ale też – coraz bardziej to dostrzegamy – generują nowe problemy. Z refleksji nad tym wyrastają nowe podejścia do uczenia się np. konektywizm. W trakcie warsztatu wykorzystamy doświadczenia FRSI w budowaniu sieci, głównie na przykładzie sieci innowatorów – bibliotekarzy LABIB, po to, by wspólnie zastanowić się na tym, jakie czynniki mają wpływ na efektywne funkcjonowanie sieci i co zrobić, by je wzmacniać.

Prowadzący:
Jacek Królikowski – specjalizuje się w metodologii szkoleń i zarządzania projektami. Ma doświadczenie pracy w instytucjach publicznych (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) i organizacjach pozarządowych (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej). Od 2005 działała jako niezależny ekspert, świadcząc usługi w zakresie analiz i badań społecznych, opracowywania projektów, szkoleń i zarządzania projektami dla firm, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Od 2008 roku kierował działaniami szkoleniowymi realizowanymi przez FRSI w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Prezes FRSI.

do góry


Warsztat 4: Szlaki tematyczne jako metoda sieciowania / siła archiwum społecznego

Warsztat ma na celu pokazanie potencjału, jaki drzemie w archiwaliach przechowywanych przez osoby prywatne, kolekcjonerów i pasjonatów historii. W trakcie spotkania zostaną podane przykłady wybranych działań animacyjnych z wykorzystaniem materiałów archiwalnych. Uczestnicy dowiedzą się również, jakie narzędzia służą do opracowania, digitalizacji i udostępniania archiwaliów.

Prowadząca:
Ewa Kołodziejska – od 2005 roku związana z Ośrodkiem KARTA; obecnie odpowiedzialna za przygotowanie od strony merytorycznej aplikacji Otwarty System Archiwizacji (OSA) – ogólnopolskiej platformy do prezentacji zbiorów archiwów społecznych.

do góry


Warsztat 5: Pozyskiwanie funduszy na funkcjonowanie sieci

Prowadzący:
Karol Wittels – prezes Fundacji Obserwatorium; socjolog i politolog, doktorant na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu SWSP. Fundraiser i trener, opracowuje strategie fundraisingowe dla organizacji pozarządowych. Animator kultury i koordynator projektów społecznych oraz z zakresu dialogu międzykulturowego. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury. Zajmuje się między innymi badaniami organizacji pozarządowych, wielokulturowości oraz polityki kulturalnej.

do góry


Warsztat 6: Jak warszawskie podmioty kultury mogą skutecznie współpracować z partnerami spoza Warszawy

Podczas warsztatów chcemy pokazać oraz omówić ciekawe i inspirujące przykłady współpracy pomiędzy różnymi podmiotami z Warszawy i regionu. W oparciu o wiedzę zebraną z tych przykładów oraz doświadczenia uczestników warsztatu chcemy opracować praktyczny katalog zasad skutecznej, partnerskiej współpracy. Czy umiemy określić wspólne cele? Czy szanujemy różne potrzeby i konteksty działania? Czy umiemy dzielić się odpowiedzialnością? Jak działa wymiana informacji? Lepsze jednorazowe wydarzenia czy wieloletnie partnerstwa? Wspólnie poszukamy odpowiedzi na te pytania.

Prowadzące:
Warsztat poprowadzą reprezentantki instytucji kultury, na co dzień współdziałające na rzecz rozwoju publiczności w ramach warszawskiego programu ADESTE: Katarzyna Głodowska (Mazowiecki Instytut Kultury), Katarzyna Miękus (Teatr Ochoty), Justyna Wrońska (Teatr Baj), Kaja Stępkowska (TR Warszawa). W sieci ADESTE działają razem instytucje miejskie, narodowe i mazowieckie. Teatry, muzea, galerie i domy kultury. Inicjatorem programu jest Biuro Kultury m. st. Warszawa.

Katarzyna Głodowska – Specjalistka ds. Marketingu i Promocji w Mazowieckim Instytucie Kultury. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim rozwojem publiczności oraz koordynacją sprzedaży biletów i wydawnictw. Kulturoznawca z wykształcenia i zamiłowania.

Katarzyna Miękus – pracuje w Teatrze Ochoty i Teatrze Soho, gdzie zajmuje się rozwojem widowni i sprzedażą. Z wykształcenia teatrolog.

Kaja Stępkowska – odpowiedzialna za rozwój publiczności i komunikację w TR Warszawa. Absolwentka kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej. Była rzeczniczką prasową w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.

Justyna Wrońska – od 8 lat zajmuje się komunikowaniem z widzem w instytucjach kultury, a od 13 w projektach kulturalnych. Kibicuje rozwiązaniom prostym, ale dającym możliwości oraz komfort widzom. Nie lubi monopolu, ceni współpracę. Obecnie pracuję w Teatrze Baj w Warszawie.

 


II Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.